[H]Erkennen Herbouwen
Wonderkamers van het  Rotterdams Koloniaal Verleden


Kunsthal Rotterdam presenteert in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen [H]erkennen Herbouwen - Wonderkamers van het Rotterdams koloniaal verleden. Een totaalinstallatie samengesteld door kunstenaar patricia kaersenhout ter gelegenheid van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden met werken van opkomende kunstenaars. Historische objecten uit verschillende museale collecties en archieven van de stad Rotterdam worden in vijf wonderkamers op associatieve wijze aan hedendaagse kunstwerken gekoppeld. Daarnaast illustreren familie-eigendommen en persoonlijke verhalen van Rotterdammers de erfenis van de slavernijgeschiedenis van de stad. Zo ontstaat er een verrassende kijk op het veelal nog onbekende koloniaal verleden van Rotterdam en de doorwerking ervan in het heden en de toekomst.


Opkomende kunstenaars Bouba Dola, Tommy van der Loo, Devika Chotoe, Ada M. Patterson en antropoloog en schrijfster Gloria Wekker creëren nieuwe werken voor deze kunstinstallatie. Ze dagen het publiek uit om met een nieuw perspectief naar ons koloniale en slavernijverleden te kijken.Het ruimtelijk ontwerp van de installatie is van Rosa te Velde.


Acknowledge Rebuild
Wunderkammers of  Rotterdam’s Colonial PastIn collaboration with Museum Boijmans Van Beuningen, Kunsthal Rotterdam will be presenting Acknowledge Rebuild – Wunderkammers of Rotterdam’s Colonial Past. This ‘total installation’ curated by the artist patricia kaersenhout on the occasion of the Slavery Memorial Year, will feature work by emerging artists. In an associative way, historical objects from various museum collections and archives in the city of Rotterdam are linked to contemporary artworks. In addition, family properties and personal stories of Rotterdam residents illustrate the legacy of the city's slavery history. This will result in a surprising perspective on the colonial past of Rotterdam, which is largely unknown, and its continued effects on our present-day lives.The emerging artists Bouba Dola, Tommy van der Loo, Devika Chotoe, Ada M. Patterson, and the anthropologist and writer Gloria Wekker will be creating new works for this art installation. They will challenge the audience to look at our colonial past and the history of slavery from a new perspective.The design of the installation is by Rosa te Velde.

Opening Herkennen Herbouwen_24 juni_Kunsthal Rotterdam_foto Bas Czerwi
[H]erkennen Herbouwen_26 juni 2023_Low Res_MarcoDeSwart (41)
[H]erkennen Herbouwen_26 juni 2023_Low Res_MarcoDeSwart (40)